Slovenčina (Slovenská republika)
   
Kezdőoldal
Hirdetés
Tisztelt jelenlegi és leendő Támogatóink!PDFNyomtatásE-mail
Írta: Tóth János   

Tisztelt jelenlegi és leendő Támogatóink!

Az 595/2003 számú adótörvény értelmében Önök is élhetnek azon jogukkal, hogy éves befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át vagy 3 %-át felajánlják.

Kérjük Önöket, hogy támogassák a Selye János Egyetem működését és tudassák ismeretségi körükkel is a felvázolt lehetőséget!

A személyi jövedelemadó 2 % vagy 3 % átutalásának módja:

Az önállóan adózó fizikai személyek – alkalmazottak vagy vállalkozók –, valamint a jogi személyek az állandó lakhely szerint illetékes adóhivatalban adják le adóbevallásukat legkésőbb 2015. március 31-ig. Ebben az esetben közvetlenül az adóbevallási nyomtatványban a megfelelő rész kitöltésével nevezhetik meg azt a szervezetet, amelynek adójuk 2 %-át vagy 3 %-át szeretnék felajánlani.

Az alkalmazásban lévő fizikai személyek, akiknek éves adóelszámolását munkáltatójuk végzi, 2015. február 16-ig kérvényezhetik az adóelszámolás elkészítését. Az ehhez szükséges kérvény (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane) VII. részének kitöltésével kérhetik munkáltatójukat a befizetett adóról szóló igazolás kiállítására (Potvrdenie o zaplatení dane). Az igazolás alapján kitöltik a 2 % vagy 3 % felajánlásáról szóló nyilatkozatot (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane) - lásd a mellékletben. A nyilatkozatot a munkáltató által kiállított igazolással együtt legkésőbb 2015. április 30-ig kell eljuttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba.

A felajánlott adó összege fizikai személy esetében minimum 3,00 €, jogi személy esetében minimum 8,00 €.

A SJE adatai:

 

IČO/SID: 37961632
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia
Obchodné meno (názov): Univerzita J. Selyeho
Sídlo – Ulica: Bratislavská cesta
Číslo: 3322
PSČ: 945 01
Obec: Komárno

Köszönjük, hogy támogatásával Ön is hozzájárul a SJE működéséhez!

 

doc. RNDr. Tóth János, PhD.
a SJE rektora

Módosítás dátuma: 2015. január 29. csütörtök, 15:33
 
A Szlovákiai és Csehországi Pedagógiai Karok Dékáni Asszociációjának ülése a SJE-enPDFNyomtatásE-mail
Írta: Zakar Piroska   

2015. január 14-16. között a SJE-en került sor a szlovákiai és csehországi tanárképző karok dékánjai társulásának (Asociácie dekanov pedagogických fakúlt SR a ČR) szokásos éves találkozójára. A rendezvényen az egyes karok képviselői tárgyalásokat folytattak a tanárképzés helyzetéről, különös tekintettel a tanárok és tudományos dolgozók teljesítményének mérésére, valamint az ezen jellegű felsőoktatási intézmények felső vezetésére és irányítására, mindezt az aktuális törvényi változások környezetében.

A tisztelt vendégeket a SJE Tanárképző Karának dékán asszonya, prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. fogadta és egyúttal egyetemünk rektora, doc. RNDr. Tóth János, PhD., a rendezvény fővédnöke köszöntötte. A rendezvényen előadások hangzottak el többek között a komplex akkreditáció tapasztalatairól, a csehországi pedagógiai karok aktuális problémáiról, azok konzorciumáról, a magyar kulturális és nyelvi közegben történő szlovák irodalom oktatásának problémáiról, stb.

A találkozó célja többek között a felsőoktatási helyzet összevetése volt a két országban, különös tekintettel a tanárképző és pedagógiai karokra. Ezen túlmenően az aktuális információk átadása, a további kölcsönös együttműködés megalapozása állt a napirenden. A találkozón 55 dékán és dékánhelyettes vett részt Szlovákia és Csehország összes tanárképző karáról, a rendezvényt egyúttal megtisztelte jelenlétével a szlovák oktatásügyi miniszter, Juraj Draxler, MA is, aki előadásában a szlovákiai felsőoktatási helyzet aktuális kérdéseit emelte ki.

További előadásokat tartottak kiemelt hazai és csehországi vendégeink, prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., az Akkreditációs Bizottság munkacsoportjának elnöke, doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-paed IGIP., az olmützi Palacky Egyetem Tanárképző Karának dékánja, doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánhelyettese, és doc. Halász Iván, PhD., a komáromi SJE Tanárképző Kara Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékének docense. Minden előadást érdekes és élénk vita követett.

A találkozó hivatalos programjait számos kétoldalú tárgyalás is kísérte, melyek eredményeként több megállapodás is született a cseh és szlovák felsőoktatási intézmények további együttműködéséről.

Képgaléria:

Módosítás dátuma: 2015. január 30. péntek, 14:29
Bővebben...
 
Pályázati felhívás magyarországi részképzésrePDFNyomtatásE-mail
Írta: Peter Csiba   

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézet által a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos képzésén a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterében folytatandó miniszteri ösztöndíjas részképzésre hirdet meg pályázatot.

A teljes pályázati anyag megtalálható itt és letölthető a befogadó nyilatkozat.

 
Tudományos Diákköri KonferenciaPDFNyomtatásE-mail
Írta: Juhász György   

Tudományos Diákköri Konferencia
Egyetemi forduló

A SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2014/15-ös akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját a SJE hallgatói számára.
A konferencia az egyetem rektora, doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem, Komárom SJE Konferencia-központ
(Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont
2015. április 15.

Tervezett szekciók
Modern filológia és irodalom
Biológiai és kémiai tudományok
Gazdaságtudományok
Történelemtudományok
Informatikai tudományok
Magyar nyelv és irodalom
Matematikai tudományok
Óvópedagógia
Neveléstudományok
Teológiai tudományok

A szekciók a leadott jelentkezési lapok alapján pontosítva lesznek.

A jelentkezés módja
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat (az 5/2013-as rektori rendelet 1. számú melléklete)
az illetékes kar dékánjának kell eljuttatni
2015. március 11-ig
.

A munka leadásának ideje
5/2013-as rektori rendelet alapján megírt munkákat
a rendeletben leírtak és az egyes karok dékáni utasításai szerint kell leadni
2015. március 25-ig az egyes karok Dékáni Hivatalában.

Díjazás
Minden szekcióban az első, második és harmadik helyezést elérő hallgatók a SJE
Ösztöndíjszabályzata
6. fejezetének 2 d) pontja értelmében ösztöndíjban részesülnek.

Módosítás dátuma: 2014. december 20. szombat, 13:31
 
IX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK)PDFNyomtatásE-mail
Írta: Zakar Piroska   

IX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK)


2014. november 13-án és 14-én között zajlott a Selye János Egyetemen a szlovákiai és csehországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató felvidéki magyar diákság tudományos fóruma, a IX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK). A rangos esemény idén az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül, valamint a SJE Hallgatói Önkormányzatának támogatásával a Diákhálózat, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SzMTDT) és a Selye János Egyetem szervezésében került megvalósításra.

Az FTDK megnyitóján Tóth János, a SJE rektora, Weiszburg Tamás, a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke és Bóna Zoltán, a Diákhálózat elnöke köszöntötték a résztvevőket. Az ünnepélyes megnyitót követően került sor a szekcióülésekre, amelyet az FTDK fő zsűrijének ülése követett. A rendezvényhez kapcsolódó szakmai program keretén belül valósult meg az SzMTDT szervezésében az FTDK-kerekasztal, amelyen a jövő évi FTDK szervezési kérdései kerültek megvitatásra. Ezen az ülésen váltotta Tóth János rektor az SzMTDT elnöki tisztségében Komzsík Attilát, a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának (KETK) dékánját. Rektor úrnak a szlovákiai felsőoktatási tehetséggondozás során folytatandó munkájához ezúton kívánunk kitartást, jó erőt és egészséget! Az FTDK ügyvezető elnöki tisztségét a jövő évben Bárczi Zsófia, a Konstantin Egyetem KETK dékánhelyettese látja le. Az SzMTDT döntése alapján a X. FTDK Nyitrán, a Konstantin Egyetem KETK-án kerül megrendezésre.

Az FTDK-val párhuzamosan zajlott egyetemünkön a IV. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, amely vendégprogramként csatlakozási lehetőséget biztosított az FTDK résztvevők számára is.

A pénteki plenáris előadást követően, amelyet Pukánszki Béla professzor tartott, a rendezvény a pályamunkák kiértékelésével és a díjak átadásával folytatódott. A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazták. A szakmai zsűri hét szekcióban értékelte a 38 benyújtott pályamunkából bemutatott ─ összesen 29 ─ FTDK pályamunkát. Külön örömünkre szolgál, hogy a bemutatott pályamunkák közül 17 a SJE hallgatóié volt. A helyezést elért diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesültek, a legszínvonalasabb munkák pedig ajánlást kaptak a 2015 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), amely több mint hat évtizedes múltra tekint vissza, a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma. Célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység nyilvánosságának megteremtése és elismerése.

Az FTDK díjazottjainak ─ bízva abban, hogy e rendezvényünk hozzásegíti őket a kutatómunkában való továbbhaladáshoz, a szakmai kibontakozáshoz és a pályakezdéséhez ─ ezúton is gratulálunk. A díjazottak listája itt található. A szakmai zsűri különdíjában részesült Hajdú András és Baka Patrik (brüsszeli tanulmányút Csáky Pál felajánlásának köszönhetően), valamint Horváth Klaudia (tablet a Microcomp felajánlásának köszönhetően).

Rendezvényünk záróaktusaként egyetemünk rektora jelképesen átnyújtotta a jövőre megrendezésre kerülő X. FTDK szervezéssel járó stafétáját Bárczi Zsófiának, a nyitrai Konstantin Egyetem KETK dékánhelyettesének.

Képgaléria:


Módosítás dátuma: 2014. november 21. péntek, 08:53
Bővebben...
 
"Tudomány Hete 2014" a SJE-enPDFNyomtatásE-mail
Írta: György Juhász   
A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit.
A hagyományosan minden évben megrendezett Tudomány Hetének célja, hogy javítson a tudomány és technika társadalmi megítélésén, prezentálja az eredményeit, felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudomány és a műszaki tárgyak iránt, informálja a nyilvánosságot a tudomány és technika ismereteiről, a tudomány és technika támogatásának szükségességéről, mert ezek nélkül nehezen megoldhatóak az új globális problémák és kihívások.
A Tudomány Hetének szlovákiai rendezvényeiről a www.tyzdenvedy.sk weboldalon kaphatnak tájékoztatót.
A Selye János Egyetem intézményei kísérő rendezvények szervezésével hagyományosan, minden évben bekapcsolódnak a Tudományok Hete rendezvénysorozatába.
A 2014-es évi rendezvények kínálata letölthető itt.
Módosítás dátuma: 2014. november 07. péntek, 13:38
 
A SJE FENNÁLLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MEGRENDEZETT ALKALMAZOTTI ÜNNEPSÉGPDFNyomtatásE-mail
Írta: Kabáth Zsuzsanna   

2014. október 17-én zajlott a szeptember 19-i tanévnyitóval egybekötött ünnepi rendezvény folytatása, ezúttal a SJE alkalmazotti közössége részére. Az ünnepségen részt vett a SJE szinte valamennyi alkalmazottja. Tóth János, az egyetem rektora, köszöntötte az egybegyűlteket, és ünnepi beszédében kiemelte a SJE fennállásának a 10. évfordulójának fontosságát.

Módosítás dátuma: 2014. október 27. hétfő, 08:12
Bővebben...
 
VELUX ÖsztöndíjprogramPDFNyomtatásE-mail
Írta: Machová Renáta   

VELUX Ösztöndíjprogram

Szeretnél más országokat megismerni?
Fejleszteni szeretnéd nyelvtudásodat?
Kipróbálnád magad egy dániai egyetem falai között?


Amennyiben válaszod igen, a VELUX Ösztöndíjprogramot NEKED találták ki!
A VELUX Nemzetközi Ösztöndíjprogram keretén belül 1 illetve 2 szemeszteres dániai tartózkodásra lehetséges ösztöndíjat nyerni! További részleteket az ösztöndíjprogram leírásában találsz!

Kapcsolattartó személy és további információk szerezhetőek:

Ing. Machová Renáta, PhD.
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
tel.: 00421-(0)35-3260-694

Módosítás dátuma: 2014. október 24. péntek, 09:54
 
A választások eredményei a Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusának hallgatói részébePDFNyomtatásE-mail
Írta: Šeben Zoltán   

Megválasztott tagok itt.


Ing. Zoltán Šeben, PhD.
A választási bizottság elnöke

Módosítás dátuma: 2014. október 22. szerda, 07:41
 
Erasmus+ Pályázati felhívás a 2014/2015 tanév személyzeti képzésre adminisztratív dolgozók részérePDFNyomtatásE-mail
Írta: Kinzer Adriana   

Erasmus+ Pályázati felhívás a 2014/2015 tanév személyzeti képzésre adminisztratív dolgozók részére


A Selye János Egyetem pályázatot ír ki a 2014/2015 tanévre adminisztratív dolgozók részére Erasmus+ mobilitási programban való részvételre.
A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

Módosítás dátuma: 2014. október 03. péntek, 08:31
Bővebben...
 
Erasmus pótpályázati felhívás 2014/2015 tanév nyári szemeszterérePDFNyomtatásE-mail
Írta: Kinzer Adriana   

Felhívás

Kedves Hallgatók!

A Selye János Egyetem pótpályázatot hirdet meg
a 2014/2015 tanév nyári szemeszterére
Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitáson való részvételre.

Módosítás dátuma: 2014. október 03. péntek, 08:31
Bővebben...
 
A SJE fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett, tanévnyitóval egybekötött ünnepségPDFNyomtatásE-mail
Írta: Zakar Piroska   

    2014. szeptember 19-én tanévnyitóval egybekötött rendezvény keretén belül ünnepelte a Selye János Egyetem a tízéves fennállását. A rendhagyó ünnepségen részt vettek a szlovákiai, a magyarországi, az erdélyi és a kárpátaljai felsőoktatási intézmények legfőbb tisztségviselői, valamint a diplomáciai, politikai, tudományos és kulturális élet számos jeles hazai és külföldi személyisége. Az ünnepségen az egyetem rektora, Tóth János ünnepi beszédében köszöntötte az akadémiai közösséget és a meghívott vendégeket
(a beszéd teljes szövege itt olvasható).

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 24. szerda, 15:02
Bővebben...
 
2013-AS ÉVES JELENTÉS A FELSŐOKTATÁS HELYZETÉRŐLPDFNyomtatásE-mail
Írta: Zakar Piroska   

Szlovákia kormánya 2014. szeptember 17-én tárgyalta a felsőoktatás helyzetéről szóló éves jelentést. A tárgyalt dokumentumnak része a szlovákiai közszolgálati egyetemek publikációs tevékenységéről szóló kimutatás. Az egy főre kimutatott publikációs kimenetek számát figyelembe véve a SJE kitűnően teljesített.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 26. péntek, 08:40
 
Választások a SJE Akadémiai Szenátusának hallgatói részébePDFNyomtatásE-mail
Írta: Árki Zsuzsanna   

A SJE Akadémiai Szenátusa a szenátus választási szabályzatának 3. cikkelye alapján választásokat hirdet a SJE Akadémiai Szenátusának hallgatói részébe a 2014-2016 időszakra.
A SJE mindhárom karának hallgatói két-két képviselőt választanak a SJE Akadémiai Szenátusának hallgatói részébe.

A választások menete:
Választások meghirdetése: 2014. szeptember 22.
Jelöltállítás határideje: 2014. október 14., 12.00-ig
Jelöltek listájának közzététele: 2014. október 15.
Választások időpontja: 2014. október 21.
Választások helyszíne időpontja:
    RTK - E8 terem, 9.30-14.00
    TKK – előtér a földszinten, 9.30-14.00
    GTK – HÖK iroda, 9.30-14.00

A választások eredményének kihirdetése: 2014. október 22-én, 16.00-ig.
A SJE hallgatói Ing. Seben Zoltán, PhD., a választási bizottság elnökének címzett jelöléseket az egyetemi iktatóban adhatják le. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő nevét, a jelölt nevét, valamint a jelöltnek a jelöléssel való egyetértését. A választásokkal kapcsolatos további információt a választási bizottság elnökétől személyesen (GTK épülete), telefonon (+421/35/32 60 639) vagy e-mailben ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) kérhetnek.

A jelölő lap letölthető itt.
 

A Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusának hallgatói részébe igazolt jelöltek névsora itt

 

RNDr. Zuzana Árki, PhD.
az Asz elnöke

Módosítás dátuma: 2014. október 15. szerda, 11:20
 
KÜLÖNDÍJ ÉS ARANYSÁVOS MINŐSÍTÉS A SJE KÓRUSÁNAKPDFNyomtatásE-mail
Írta: Orsovics Yvette   

„Az emberi hang a legszebb hangszer”
Kodály Zoltán egyik ismert gondolata nemcsak megszívlelendő, de valóban megalapozott. Csak az lehet igazán boldog, akinek lelkét a művészetek szépsége feltöltötte, aki már átélte, mit jelent az, ha az elhangzott zene ereje még a bőrünkre is hatást gyakorol, vagy mennyire felemelő egy közös célért küzdeni, alkotni, s azzal nemcsak magunknak, de másoknak is örömet szerezni.

Örömmel és teli várakozással indult a 2013/14-es tanév, hiszen végre megalakulni látszott egy kórus az Selye János Egyetem Tanárképző Kar égisze alatt. Az első félévnek több mint negyvenen vágtunk neki. Próbálkozás, szárnybontogatás, összeszokás és sok-sok éneklés jellemezte a kezdeti időszakot. Aki még nem tapasztalta meg a kóruséneklés gyönyöreit, fokozatosan tanult bele a többszólamúság varázsába. Sokaknak furcsa volt, hogy már október végén adventi és karácsonyi dalokat éneklünk, de hát mindenki hamar rájött, hogy egy kórusmű, vagy feldolgozás méltó megszólaltatása nem is olyan könnyű feladat. Az adventi időszakban két alkalommal mutatkozott be a kórus. Először a református templomban már hagyományosan megrendezésre kerülő komáromi iskolák adventi koncertjén, ahol nagy sikert arattak a „kistanítónénik”. Ezt követte az egyetem által szervezett karácsonyi összejövetel, ahol a pedagógusok és az egyetem dolgozói hallhatták a két és fél hónapos munka eredményét.
A kóruséneklés nyújtotta élmények szinte feltüzelték a tagokat és javaslatomra – akkor még nem tudták ugyan mire is vállalkoznak – belevágtunk egy országos szintű versenybe. A Kodály Napok Felnőtt Kórusok Országos versenyét háromévente rendezik meg Galántán. Az idei volt a XIII. A kórus lelkesen készült, sokszor az előírtnál is gyakoribb próbák beiktatásával, hogy méltóképp képviselhessük az egyetemünket és a várost egyaránt. A három napos rendezvény során volt részünk a versenyzés nyújtotta drukkban, hallgathattuk a szlovákiai magyar kórusokat, felléptünk a katolikus templomban és megkoszorúztuk Kodály szobrát. A kórus tudásának megfelelőt nyújtott, amit a magyarországi szakmai zsűri is méltón értékelt és további hasonló lendületet és odaadást kívánt. A verseny a vártnál is szebben végződött az énekesek számára, hiszen aranysávos minősítéssel és a Kodály bicíniumok hangulatos előadásáért kapott különdíjjal zárta a versenyt.

Köszönöm minden lelkes énekesnek ezt az odaadó munkát, a korrepetítoroknak a közreműködést, és minden egyéb támogatást, amivel kellőképp biztattak bennünket. Bízunk abban, hogy a jövőben is sikerül folytatni ezt a nemes munkát és öregbíteni Szlovákia egyetlen magyar egyetemének hírnevét.
Galéria:

Módosítás dátuma: 2014. október 22. szerda, 08:53
Bővebben...
 
A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2014 „Oktatás és tudomány a XXI. század elején“PDFNyomtatásE-mail
Írta: György Juhász   

A konferencia 2014. szeptember 16-17.-én kerül megrendezésre

a SJE Konferencia-központjában (Hradná 2, 945 01 Komárno)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletesebb információk a következő oldalon található: http://selyetudkonf.selyeuni.sk/

 
Egyes tanulmányi programok ösztöndíjas támogatásaPDFNyomtatásE-mail
Írta: Virágh Mária   

Miért érdemes természettudományi képzésben részt venni? - Egyes tanulmányi programok ösztöndíjas támogatása

Tisztelt Hallgatók, Jelentkezők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014-es évtől kezdődően egyes tanulmányi programok hallgatói motivációs ösztöndíjra jogosultak. Ezen állami forrású ösztöndíjakra az adott szakok hallgatóinak legfeljebb a fele jogosult.
Az Oktatási Minisztérium a munkaerő-piaci igények és előrejelzések alapján határozza meg, mely szakok hallgatói részesülhetnek ilyen ösztöndíjban. A SJE-en ilyen kiemelt támogatásban részesülnek az Alkalmazott informatika tanulmányi program, ill. a természettudományi irányultságú tanári tanulmányi programok (matematika, informatika, biológia, kémia) hallgatói.
A SJE Ösztöndíj Bizottsága 2014. 5. 19-én megvitatta a Gazdaságtudományi Kar és a Tanárképző Kar dékánjainak a ilyen kiemelt motivációs ösztöndíjakra benyújtott javaslatait. Az Ösztöndíj Bizottság javaslatára készült 2014. 5. 20-i rektori határozat alapján összesen 139 hallgató részesül e motivációs ösztöndíjban. Az Akadémiai Információs Rendszerben az érintett hallgatók megtalálják az ide vonatkozó információkat.
A munkaerőpiaci elvárásokkal és a képzett szakemberekre irányuló megnövekedett igénnyel összhangban a minisztérium és a SJE ezen intézkedések által kívánja felkelteni a diákok természettudományi és műszaki tantárgyak és tudományok iránti érdeklődését.

Módosítás dátuma: 2014. június 03. kedd, 14:21
 
Számelméleti és Kriptográfiai NapokPDFNyomtatásE-mail
Írta: Csiba Peter   
A Selye János Egyetem "Számelméleti és Kriptográfiai Napok" elnevezéssel 2014. május 23. és 25. között nemzetközi matematikai konferenciát rendezett.
Pár év kihagyással a rendezvény arra a hagyományra csatlakozik, amelyet Prof. Dr. Győry Kálmán, DSc. akadémikus, a Debreceni Egyetem egykori rektora, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jelenlegi alelnöke és a magyar diofantikus számelméleti iskola megalapozója tiszteletére szerveznek tanítványai, tisztelői, hogy bemutassák eredményeiket, hogy találkozhassanak és ápolhassák ezen közösségen belüli kapcsolataikat.
E rendezvénysorozat először szerveződött Magyarország határain túl. Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a debreceni, egri és soproni helyszínek után mi szervezhettük meg ezt az számunkra is fontos eseményt.
A konferencia a színvonalas előadásokon prezentált új tudományos eredmények bemutatásán kívül nagyszerű lehetőséget nyújtott eszme- és tapasztalatcserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére és kapcsolatok építésére is.

Módosítás dátuma: 2014. május 28. szerda, 14:00
Bővebben...
 
Értesítés - Multifunkcionális sportpályaPDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   

Tisztelt Hallgatóink!

Ezúton ajánljuk szíves figyelmükbe, hogy a múlt hét folyamán lezajlott a Sirály Diákotthon melletti multifunkcionális sportpálya műszaki átadása, így az
május 19-től kezdődően a hallgatók rendelkezésére áll.
A sportpálya rendeltetésszerű használatával kapcsolatos részletes információk itt találhatók.

Kellemes sportolást, hasznos kikapcsolódást kívánunk!

Módosítás dátuma: 2014. május 19. hétfő, 14:02
 
Speciális igényű hallgatókPDFNyomtatásE-mail
Írta: Cúth Csaba   

Tisztelt Hallgatók!

A felsőoktatási intézményekről szóló 131/2002 sz. törvény 100. §-a alapján kérjük a speciális igényű hallgatókat, jelentkezzenek a SJE Karrier-tanácsadó Központjában.

Azok a speciális igényű hallgatók, akik hozzájárulnak speciális igényük értékeléséhez, támogató szolgáltatásokat igényelhetnek (pl. specifikus taneszközök használati lehetőségének biztosítását, individuális tanulmányi hozzáférést – különösen értelmileg sérült hallgatók számára, egyes tárgyak individuális tanítását, tanulmányi kötelezettségek egyedi feltételeit a tanulmányi teljesítési követelmények csökkentése nélkül, a felsőoktatási oktatók individuális elérését, indokolt esetben a tandíj elengedését, ha a tanulmányok túllépik az adott tanulmányi program standard idejét).

Ezeket a szolgáltatásokat a speciális igényű hallgatóknak kérelmeznie kell.

A későbbiekben a speciális igényekkel kapcsolatos felvilágosítást és tanácsadást a speciális igényű hallgatóinak szükségleteivel foglalkozó koordinátor biztosítja a speciális igényű hallgatók számára.
Bővebb információkat a SJE Karrier-tanácsadó Központjában kaphatnak.
Tel: 035/3260671
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Üdvözlettel:
Cúth Csaba
a SJE speciális igényű hallgatóinak szükségleteivel foglalkozó koordinátor

Módosítás dátuma: 2014. május 22. csütörtök, 09:22
 
Pro Urbe-díjjal tüntették ki a Selye János EgyetemetPDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   
A 23. Komáromi Napok ünnepélyes megnyitóján, Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésén Komárom város Pro Urbe-díjat adományozott a Selye János Egyetemnek. Intézményünk a nívós elismerésben a tudományok és az oktatás terén, valamint Komárom fiatal nemzedéke érdekében végzett tevékenységéért részesült.
Módosítás dátuma: 2014. május 06. kedd, 09:04
 
Alumni portált indítunkPDFNyomtatásE-mail
Írta: Cúth Csaba   
Nyugat-Európában és Amerikában már sok évtizedes hagyományra tekint vissza az öregdiák (alumni)-rendszer, hiszen az egyetemek számára fontos, hogy a diploma megszerzését követően ne szűnjön meg a kapcsolatuk a volt hallgatókkal. A Selye János Egyetem építkező alumni-rendszerének alapját a  www.ujs.sk/alumni címen megtalálható portál képezi. A végzett hallgatók egy egyszerű regisztrációt követően válnak e közösség tagjaivá.
Az egyetem végzősei a regisztrációt követően értesítést kaphatnak az általuk választott, őket érintő egyetemi eseményekről, alumnus találkozókról, egyéb hírekről, tevékenységekről.
Az egyetem számára kiemelten fontos a végzett hallgatók karrierének nyomon követése. Erről a portálon regisztrálók egy könnyen kitölthető, az elhelyezkedésükre irányuló kérdőív segítségével adhatnak meg információkat. Kérjük a Selye János Egyetemen oklevelet szerző volt hallgatókat, hogy visszajelzéseikkel segítsenek valós képet alkotni a végzős hallgatóink munkaerőpiacon való elhelyezkedésével kapcsolatban. 
Az oldal minden látogatója megtalálhatja a portálon azok névsorait, különböző bontásban, akik az egyetemen oklevelet szereztek. Ez a lehetőség elsősorban a volt diákok számára lehet érdekes, hiszen megtalálhatják itt régi évfolyamtársaikat, ismerőseiket, barátaikat. Korábbi egyetemi ismeretségeiket felújíthatják, kamatoztathatják a mindennapi életben is.
A rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, és hamarosan további hasznos funkciókkal bővülnek a lehetőségek, pl. személyes profilok készítése, kapcsolattartási lehetőségek, fórumok beindítása, valamint hamarosan elérhető lesz az oldal magyar nyelvű változata is.
Az a felsőoktatási intézmény sikeres, amelynek jól érvényesülő végzett diákjai vannak, de a jelenlegi és végzett hallgatók érvényesülésében is szerepet játszik alma matere sikeressége. Kérjük ezért a Selye János Egyetem végzett hallgatóit, hogy támogassák volt felsőoktatási intézményüket azzal, hogy jelentkeznek ezen az oldalon! 
 
Módosítás dátuma: 2014. március 20. csütörtök, 08:24
 
Tisztelt jelenlegi és leendő Támogatóink! PDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   

Az 595/2003 számú adótörvény értelmében Önök is élhetnek azon jogukkal, hogy éves befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át vagy 3 %-át felajánlják.

Kérjük Önöket, hogy támogassák a Selye János Egyetem működését és tudassák ismeretségi körükkel is a felvázolt lehetőséget!

A személyi jövedelemadó 2 % vagy 3 % átutalásának módja:

Módosítás dátuma: 2014. február 12. szerda, 15:28
Bővebben...
 
Tudományos Diákköri Konferencia Egyetemi forduló 2013/2014PDFNyomtatásE-mail
Írta: György Juhász   

A SJE TDK bizottsága meghirdeti a 2013/2014-es akadémiai évre a TDK egyetemi fordulóját a SJE hallgatói számára.
A konferencia az egyetem rektora, doc. RNDr. Tóth János, PhD. védnöksége alatt kerül megrendezésre.

Helyszín
Selye János Egyetem, Komárom
SJE Konferencia-központ (Hradná 21, 945 01 Komárno)

Időpont
2014. április 9.

Módosítás dátuma: 2013. december 06. péntek, 14:06
Bővebben...
 
A Magyar Tudomány Ünnepe - az Akadémia elnöke a Selye János EgyetemenPDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   

A Tudomány Hete rendezvénysorozat hagyományosan minden év novemberében megvalósul Szlovákiában és Magyarországon is. A Selye János Egyetemen a Tudomány Hete kari rendezvényei november 11-17. között zajlottak. Ezen rendezvények kicsúcsosodása és egyben zárórendezvénye volt a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett ünnepsége, a Magyar Tudomány Ünnepe jegyében megtartott előadássorozat.Az ünnepi rendezvény a Selye János Egyetem, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács közös szervezésében valósult meg november 18-án a Selye János Egyetemen. Nem véletlen a helyszín, hiszen a Selye Egyetem Szlovákia egyetlen önálló magyarul oktató felsőoktatási itnézménye, a szlovákiai magyarság legnagyobb tudományos műhelye. Az ünnepségen Tóth János, a Selye János Egyetem rektora, a rendezvény házigazdájának megnyitó beszéde után Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete köszöntötte az egybegyűlteket.

Módosítás dátuma: 2013. november 27. szerda, 13:37
Bővebben...
 
Kérdőív a karrierről és az oktatásrólPDFNyomtatásE-mail
Írta: Peter Csiba   
Kedves Hallgatók!

A kérdőív a www.trendence-gradbarometer.eu címen érhető el. A kérdőív kitöltése online történik, a válaszadás gyors és egyszerű. Az online kérdőívet tartalmazó linkhez 2014. február 10-ig van hozzáférési lehetőség! A kérdőív kitöltése után össze lehet hasonlítani válaszaikat az európai hallgatók jellemző válaszaival.
Módosítás dátuma: 2013. november 11. hétfő, 12:33
Bővebben...
 
"Tudomány Hete 2013" a SJE-enPDFNyomtatásE-mail
Írta: György Juhász   
A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit.
A hagyományosan minden évben megrendezett Tudomány Hetének célja, hogy javítson a tudomány és technika társadalmi megítélésén, prezentálja az eredményeit, felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudomány és a műszaki tárgyak iránt, informálja a nyilvánosságot a tudomány és technika ismereteiről, a tudomány és technika támogatásának szükségességéről, mert ezek nélkül nehezen megoldhatóak az új globális problémák és kihívások.
A Tudomány Hetének szlovákiai rendezvényeiről a www.tyzdenvedy.sk weboldalon kaphatnak tájékoztatót.
A Selye János Egyetem intézményei kísérő rendezvények szervezésével hagyományosan, minden évben bekapcsolódnak a Tudományok Hete rendezvénysorozatába.
A 2013-as évi rendezvények kínálata letölthető itt.
Módosítás dátuma: 2013. november 27. szerda, 14:24
 
Ábel András, a Sydney Egyetem professzorának előadása a SJE-enPDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   

Az emberiség pompás tempóban halad előre címmel tartott nagysikerű előadást egyetemünkön október 3-án Ábel András, a Sydney Egyetem professzora. A professzor úr előadásában érintette az emberi agy és emberiség fejlődésének szakaszait, a világmindenség létrejöttét,  annak ismert és ismeretlen részeit, az energiákat és elemeket, amelyek a világ működését irányítják, rövid betekintést kaptunk a mindenkori asztronómia és a modernkori csillagászat felfedezéseibe, bizonyítva mindezzel, hogy az emberiség valóban lenyűgöző tempóban fejlődik.
     Ábel Andrást a Budapesti Műszaki Egyetemen avatták repülőmérnökké, azonban 1956-ban elhagyni kényszerült Magyarországot.  A későbbiekben Kanadában szerezte meg a Master fokozatot és Ausztráliában doktorált alkalmazott tudományból. A Londoni Egyetemen tanult három évig a Közgazdasági és Politikai Tudományok karán, a Max Planck Institute ösztöndíjasa volt Németországban, majd egyéves meghívást kapott a Japán Tudományfejlesztő Szövetségtől. Hat szakmai és tudományos testület tagja, többek között az Egyesült Államokban is, és több mint száz cikke jelent meg tudományos szaklapokban.
    2011-ben megkapta  a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét (Polgári Tagozat).
    Ábel András meglehetősen széles érdeklődési körrel rendelkezik, amit különböző tematikájú könyvei  is bizonyítanak, többek között „Az atombomba története”, az „Ábel Amerikában kémkedett” és az „Ábel a Rengeteg Országban” címekkel. Ábel András előadónk Sydneyből is figyelemmel kíséri a Kárpát-medencei magyarság sorsának alakulását, a Selye János Egyetem létrejöttéről is így szerzett tudomást, amelynek indulását pénzbeli támogatással segítette és segíti azóta is. Nem először jár egyetemünkön, hiszen 2004 novemberében már tartott nálunk előadást. Bízunk benne, a jövőben is lehetőségünk lesz előadóként fogadni professzor urat a Selye János Egyetemen.

Módosítás dátuma: 2013. november 27. szerda, 14:25
Bővebben...
 
Eredményesen szerepeltek a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK) a SJE hallgatóiPDFNyomtatásE-mail
Írta: György Juhász   

Az immáron 8. FTDK szeptember 27-28-án az Országos Tudományos Diákköri Tanács védnöksége alatt a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán került megrendezésre. Más évekhez hasonlóan, a SJE hallgatói és témavezető oktatói is nagy szerepet vállaltak abban, hogy a konferencián színvonalas, az egyetemen zajló oktató és kutató munkát méltóan képviselő pályamunkák kerültek bemutatásra. Hallgatóink az egyes szekciók kiértékelésénél a következő helyezéseket érték el:

Módosítás dátuma: 2013. november 11. hétfő, 12:34
Bővebben...
 
Tanévnyitó és inauguráció a Selye János Egyetemen 2013/14PDFNyomtatásE-mail
Írta: Piroska Zakar   

2013. szeptember 20-án, immár tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Selye János Egyetem. A tanévnyitó ünnepséget, melyen hivatalosan beiktatták tisztségébe Tóth János rektor urat, megtisztelték jelenlétükkel a szlovák és magyar felsőoktatási intézmények legfőbb tisztségviselői, a diplomácia, a politikai, a közéleti, a tudományos, valamint a kulturális élet előkelőségei.Az ünnepélyes tanévnyitón az egyetem rektorának, Tóth János beiktatási és tanévnyitó beszédét (letölthető itt) követően köszöntötte még az ünnepi közösséget Štefan Chudoba, a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium államtitkára, Maruzsa Zoltán, Magyarország felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára, Hortai Éva, az egyetem igazgatótanácsának elnöke, valamint Anton Marek, Komárom város polgármestere. 

Módosítás dátuma: 2014. július 09. szerda, 14:16
Bővebben...
 
« ElsőElőző123KövetkezőUtolsó »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
A SJE karai
Eseménynaptár
Elektronikus jelentkezés

 

 

Elektronikus jelentkezés a 2014/2015-ös tanévre

Végzett hallgatók

Helpdesk

ais_helpdesk_logo
isic_karta_mala

Közérdekű információk
Jelentkezőink, leendő elsőseink figyelmébe!

Az elektronikus visszajelzéssel kapcsolatos segítséget a következő linken találják:
Kérjük, figyelmesen olvassák el az információkat, probléma esetén a szaszs@selyeuni.sk címre jelezzenek.

Page generated in 0.0067 seconds.