Sieť EDUROAM na UJS

Je súčasťou projektu eduroam a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Užívatelia siete eduroam musia dodržiavať roamingovou politiku ktorú stanovuje koordinátor siete eduroam, združenie SANET.

Pripojenie do siete EDUROAM na UJS (Univerzita J. Selyeho):

Pre použitie služby je potrebná wireless karta (modul) (802.11b alebo 802.11g) vo vašom zariadení a byť v dosahu WiFi pripojenia. Služba musí byť nakonfigurovaná v operačnom systéme. Pripojenie bolo otestované v OS:

 • Mac OS X
 • GNU/Linux (Fedora, Ubuntu)
 • Windows (od verzie 7 a vyššie)

Sieť používa WPA-EAP (PEAP-MSCHAPv2) s TKIP šifrovaním a štandard 802.1x pre prihlásenie a je šírená pod SSID eduroam.

Hosťujúci užívatelia musia mať zriadený eduroam účet vo svojich materských inštitúciach.

Študenti a zamestnanci UJS si môžu zriadiť eduroam účet na stranke: ---> návod pre UJS <---

Zoznam prístupových bodov EDUROAM:

 

 

Zásady používania siete:

Pre používanie bezdrôtovej siete UJS platia všeobecné zásady platné pre dátovú sieť UJS, ako aj Všeobecné pravidlá používania siete SANET.

V súlade s požiadavkami združenia akademických wireless sietí "eduroam" sú podporované len nasledovné sieťové služby resp. protokoly / komunikačné porty:

 • HTTP: TCP/80
 • HTTPS: TCP/443
 • IMAP2+4: TCP/143
 • IMAP3: TCP/220
 • IMAPS: TCP/993
 • POP: TCP/110
 • POP3S: TCP/995
 • SMTPS: TCP/465
 • SMTP submit with STARTTLS: TCP/587
 • Passive (S)FTP: TCP/21
 • SSH: TCP/22
 • RDP: TCP/3389
 • Standard IPSec VPN: IP protocol 50 (ESP) a 51 (AH), UDP/500 (IKE)
 • OpenVPN 2.0: UDP/1194
 • IPv6 Tunnel Broker service: IP protocol 41
 • IPsec NAT-Traversal: UDP/4500
 • Cisco IPSec VPN over TCP: TCP/10000
 • PPTP VPN: IP protocol 47 (GRE); TCP/1723
 • ICQ: 5190
 • MSN Messenger: 1863

Ostatná sieťová komunikácia nie je podporovaná.