Piatok, 26 August 2016
Your IP address: 23.20.6.115
Reklamný prúžok

 

ISIC
ITIC
AKTUALITY
KONTAKTY
STRÁNKOVÉ HODINY
 TLAČIVÁ
 
 

 Centrum informačných služieb UJS v Komárne od 1.9. 2005 podľa zákona č.131/2002  Z. z.vysokých školách a podľa rozhodnutia rektora UJS vydáva  preukaz študenta a preukaz zamestnanca.  Preukazy sú bezkontaktné čipové karty s potlačou, na ktorej je fotografia držiteľa preukazu, základné osobné údaje a údaje o platnosti preukazu.
 Preukazy je možné využiť:
  • ako doklad o štúdiu alebo zamestnaní v rámci univerzity,
  • ako čitateľský preukaz v Univerzitnej knižnici UJS,
  • ako čipovú kartu pre MHD, prímestské a diaľkové linky SAD, (študentská zľava pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia do veku 26 rokov),
  • ako čipovú kartu pre poskytnutie zľavy cestovného pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., s uplatnením príslušných zliav (študentská zľava pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia do veku 26 rokov),
  • preukazy ISIC a ITIC ako medzinárodné preukazy študenta a učiteľa na základe zmluvy s CKM SYTS, info na  www.isic.sk , www.itic.sk, www.ckm.sk
  • elektronická vstupenka v spoločnosti TICKETPORTÁL
  •  na zľavy u FAXCOPY